Hephuset

Gå til indhold

Hoved menu:

 

                                                                                                                                                                                                          

Indkaldelse til udprintning
 
Indkaldelse til
Brugermøde (Årsmøde) 2018

HEP-huset, Carlsbergvej 4, 3660 Stenløse
25. maj kl. 13:00

Dagsorden: 
1 Valg af dirigent
2 Brugerbestyrelsens beretning for det forløbne år.
3 Drøftelse af indkomne forslag
4 Valg af medlemmer til Brugerbestyrelsen samt suppleanter
5 Eventuelt

Forslag til drøftelse under pkt. 3 skal være brugerbestyrelsen i hænde senest 11. maj 2018.
På Brugermødet udleveres valgkort (stemmeseddel) til valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og valgkort(stemmeseddel) til valg af 3 suppleanter til rugerbestyrelsen. Stemmeberettigede er personligt fremmødte bosat i Egedal Kommune, som er fyldt 60 år eller er handicappede. Der kan kræves alderslegitimation i form af sygesikringsbevis, pensionsmeddelelse eller lignende. Ifølge Vedtægtens § 9.4 træffes alle beslutninger på brugermødet ved almindeligt stemmeflertal blandt de personligt fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Til Brugerbestyrelsen er flg. på valg:
Lilly Højgaard, kan genvælges
Lene Ravn, kan genvælges
Annette Eriksen, ønsker ikke genvalg
Preben Wiberg, ønsker ikke genvalg

Som Suppleanter er flg. på valg:
Poul Vesth, kan genvælges
Hanne Petersen, kan genvælges
Inge Mossin, kan genvælges

Gratis kaffe/brød. Øl/vand kan købes.

Med venlig hilsen
HEP-husets Brugerbestyrelse
18.4.2018

 
 


KOM en tur forbi HEP-Huset

nyd nogle af alle aktiviteter 
de forskellige foreninger/grupper byder på.

Aktiviteterne finde du ovenfor under 
 "Aktiviteter" samt under "kalender"

Ønsker du socialt samvær uden at deltage i en aktivitet
er du velkommen i huset mandag - fredag
mellem kl. 9.30 - 16.00

 

Her kan du købe dig en kop kaffe/the samt 
lidt brød til eller en øl/vand, alt sammen
til rimelige priser.
(køkkenet lukker 15.30) 


HUSET holder lukket i perioden

11.  juni - 12. august 2018
begge dage incl.

GOD SOMMER

Med venlig hilsen
Brugerbestyrelsen 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu