Hephuset

Gå til indhold

Hoved menu:

 

Høreforeningen

EGEDAL - FURESØ LOKALAFDELING

”Hørekurven fortæller ikke alt.”
Om høretab og skelnetab

TORSDAG den 27. april kl. 19.00 – 21.00
i HEP-huset ved Stenløse Station, 
Carlsbergvej 4, 
ved Stenløse station over for Egedalcentret.

Egedal – Furesø Høreforening er glade for at få mulighed for at invitere Torben Poulsen til at holde sit foredrag om høretab og skelnetab. Torben Poulsen var indtil for nyligt ansat på DTU i Center for Elektroteknologi, hvor han har helliget sig de høretekniske emner. Torben vil indledningsvis fortælle lidt om, hvordan hørelsen fungerer, det vil sige om lydens vej fra det ydre øre og til hørecenteret i hjernen. Dernæst vil han tale om det typiske høretab, og om hvad det betyder for opfattelsen og forståelsen af tale.

Afslutningsvis vil han sige lidt om forskningen på området.

Høreforeningen Egedal håber, at der vil komme rigtig mange og høre Torben Poulsens spændende oplæg om høretab og skelnetab.

Alle er velkomne, uanset om man er medlem af Høreforeningen. Kender du en som kunne have glæde af sådan information, så mød op. Der er kaffe på kanden.

Der er fri entré.
Kaffe/Te og kage 10 kr.

Alle er velkomne såvel medlemmer som ikke medlemmer.
Der findes teleslynge og skrivetolk.Ovenstående kan printes
herfra


 Årsmøde 18.5.2017
Til udprintning


Indkaldelse til
Brugermøde (Årsmøde) 2017

HEP-huset, Carlsbergvej 4, 3660 Stenløse
18. maj kl. 13:00


                                                     Dagsorden: 18. April 2017
                                                    1 Valg af dirigent
                                                    2 Brugerbestyrelsens beretning for det forløbne år.
                                                    3 Drøftelse af indkomne forslag
                                                    4 Valg af medlemmer til Brugerbestyrelsen samt suppleanter
                                                    5 Eventuel

                                                    Til Brugerbestyrelsen er flg. på valg:
                                                    Sven Levy, kan genvælges
                                                    Kaj Pedersen, kan genvælges
                                                    Hans Lund, kan genvalg
                                                    Ulla Gundtoft, kan genvælges
                                                    Sille Jantzen, kan genvælges

                                                    Som Suppleanter er flg. på valg:
                                                    Kirsten Toft Larsen, kan genvælges
                                                    Villy Krohne, kan genvælges
                                                    Kirsten Langhorn, ønsker ikke genvalg

Forslag til drøftelse under pkt. 3 skal være brugerbestyrelsen i hænde senest 4. maj 2017.
På Brugermødet udleveres valgkort (stemmeseddel) til valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og valgkort(stemmeseddel) til valg af 3 suppleanter til Brugerbestyrelsen.
Stemmeberettigede er personligt fremmødte bosat i Egedal Kommune, som er fyldt 60 år eller er handicappede. Der kan kræves alderslegitimation i form af sygesikringsbevis, pensionsmeddelelse eller lignende. Ifølge Vedtægtens § 9.4 træffes alle beslutninger på brugermødet ved almindeligt stemmeflertal blandt de personligt fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Gratis kaffe/brød. Øl/vand kan købes.

Efter årsmødets afslutning vil formanden for Fonden Willy Eliasen vise videofilm af Dronning Margrethes besøg i Egedal Kommune.

Med venlig hilsen
HEP-husets Brugerbestyrelse

 
 

Pentanque
kan spilles, næste hele året. Også uden for husets åbningstider er du/I
velkomne til at benytte petanquebanen.

 
 


HEP-Husets bibliotek
befinder sig i Billardstuen

Tag en bog og afleverer en bog.
Ved aflevering skrives dato i bogen, som lægges i afleveringskassen.
På grund af pladsmangel må der højst afleveres 3 "nye" bøger.


Biblioteksgruppen

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu