Hephuset

Gå til indhold

Hoved menu:
Indkaldelse til Brugermøde (Årsmøde) 2019

HEP-huset, Carlsbergvej 4, 3660 Stenløse
23. maj kl. 13:00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Brugerbestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Drøftelse af indkomne forslag.
4. Valg af medlemmer til Brugerbestyrelsen samt suppleanter.
5. Eventuelt.

Forslag til drøftelse under pkt. 3 skal være brugerbestyrelsen i hænde senest 9.maj 2019.
På Brugermødet udleveres valgkort (stemmeseddel) til valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 
valgkort(stemmeseddel) til valg af 3 suppleanter til Brugerbestyrelsen.
Stemmeberettigede er personligt fremmødte bosat i Egedal Kommune, som er fyldt 60 år eller er handicappede. Der kan kræves alderslegitimation i form af sygesikringsbevis, pensionsmeddelelse eller lignende. Ifølge Vedtægtens § 9.4 træffes alle beslutninger på brugermødet ved almindeligt stemmeflertal blandt de personligt fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

                         Til Brugerbestyrelsen er flg. på valg:                                                                        
Kaj Pedersen, kan genvælges
Kirsten Toft Larsen, kan genvælges
Sille Jantzen, ønsker ikke genvalg
Ulla Gundtoft, ønsker ikke genvalg

Som Suppleanter er flg. på valg:

Kirsten Nielsen, kan genvælges
Annette Sundmann, kan genvælges
 
Gratis kaffe/brød. Øl/vand kan købes.

Med venlig hilsen
HEP-husets Brugerbestyrelse


 
 


Følg med i forårets aktiviteter her på hjemmesiden 
eller
på de forskellige opslag, der bliver hængt op
hver måned 
udenfor HEP-Huset og ved Kvickly.


Ønsker du socialt samvær uden at deltage i en aktivitet
er du også velkommen i huset.
 
Huset har åbent mandag - fredag
mellem kl. 9.30 - 16.00
(køkkenet lukker 15.30)

 

Her kan du købe dig en kop kaffe/the samt lidt brød til eller en øl/vand, 
alt sammen til rimelige priser.

Med venlig hilsen
Brugerbestyrelsen

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu