Forside - Hephuset

Gå til indhold
Indkaldelse til
Brugermøde (Årsmøde) 2024
 HEP-huset, Carlsbergvej 4, 3660 Stenløse
 Fredag d. 17. maj kl. 13:00
Dagsorden:                                                                                                 19. april, 2024
1.   Valg af dirigent.
2    Brugerbestyrelsens beretning for det forløbne år.
3    Drøftelse af indkomne forslag.
4    Valg af medlemmer til Brugerbestyrelsen samt suppleanter.
5    Eventuelt.
         
Forslag til drøftelse under pkt. 3 skal være brugerbestyrelsen i hænde senest torsdag d. 3. maj, 2024
 
På Brugermødet udleveres valgkort (stemmeseddel) til valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og valgkort(stemmeseddel) til valg af 1-3 suppleanter til Brugerbestyrelsen.
 
Stemmeberettigede er personligt fremmødte bosat i Egedal Kommune, som er fyldt 60 år eller er handicappede.
Der kan kræves alderslegitimation i form af sygesikringsbevis, pensionsmeddelelse eller lignende.
Ifølge Vedtægternes § 9.4 træffes alle beslutninger på brugermødet ved almindeligt stemmeflertal blandt de personligt fremmødte.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
  Til Brugerbestyrelsen er flg. på valg:                                        Som Suppleant er flg. på valg:
Kaj Pedersen, kan genvælges                                                   Kirsten Henriksen, kan genvælges
Helle Jensen, kan genvælges                                                     Mona Espersen, kan genvælges
Annette Sundmann, kan genvælges                                           Mia Pedersen, kan genvælges
Kirsten Nielsen, kan genvælges
Gratis kaffe/kage. Øl/vand kan købes.
Med venlig hilsen
HEP-husets Brugerbestyrelsen


   Kom til åbent hus
Fredag d. 3. maj 2024
Fra kl. 13.00 til kl. 15.00
Vi holder åbent hus for alle interesserede.

Ønsker du socialt samvær uden at deltage i en aktivitet
er du også velkommen i huset.
 Her kan du købe dig en kop kaffe/the samt lidt brød til eller en øl/vand,
 alt sammen til rimelige priser.
  
Der er også plads til nye faste aktiviteter – så har du en ide kan du kontakte
Ib Sørensen tlf. 51326325 ell. på mail: ibbsorensen@outlook.dk
         
                                                

                                                                Huset har åbent
 mandag – torsdag kl. 9.30 - 16.00 (køkkenet lukker 15.30)
              fredag kl. 9.30 – 13.00 (køkkenet lukker 12.30)
  
Hvis du har lyst til at deltage mere aktivt i husets drift, har vi brug for flere caféværter.
 Henvendelse: Lilly Højgaard tlf. 25533277 ell. Kirsten Henriksen tlf. 20255425
 
Hilsen Brugerbestyrelsen.
 

Tilbage til indhold