Husets historie - Hephuset

Gå til indholdHEP-husets historie

Harald og Edith Pedersen ejede tidligere grunden og huset. Huset tjente oprindeligt som bolig og virksomhed, Carlsberg depotet, indtil 1988 hvor Harald Pedersen blev pensioneret.
Harald Pedersens helbred svigtede og han døde i november 1995.

Harald og Ediths datter Bente kom ud for et trafikulykke i 1971. I 1997 flyttede Bente ind på Plejecentret Solkrogen i Damgårdsparken. Hun døde d. 21. oktober 2022.
Da Edith i 1997 blev syg og efterfølgende flyttede ind på Damgårdsparken, gav hun Villy Krohne og den daværende borgmester Johannes Nielsen tilladelse til at bruge familiens tidligere bolig, Carlsbergvej 4, som værested for ældre i Stenløse, og dermed ret til at ændre på huset.

20. januar 1999 blev værestedet HEP-huset indviet, både Edith og Bente deltog i indvielsen.

Edith døde i august 2000.

Værestedet fik sit navn H.E.P. huset. H for Harald og E for Edith og P for Pedersen.

Huset blev drevet af frivillige og et klubråd.
Med hjælp fra sin udpegede værge etablerede Bente en fond, hvis midler sammen med midler fra en anden borger i Stenløse, Peter ”Sandal” Petersens fond, kunne bekoste opførelsen af et nyt HEP-hus på grunden, hvor det gamle hus lå.
Fondens formål skulle være almen velgørende og almennyttigt. Fondens bestyrelse består af den til enhver tid siddende borgmester, socialdirektøren og advokaten for fonden.

I 2004 startede en lang planlægningsmæssig proces med at skabe et nyt HEP-hus på grunden.
Hen over sommeren 2006 blev det gamle hus revet ned og den 29. september 2006 blev de første spadestik til det nye ældrecenter taget af giveren
Bente Pedersen, borgmester Willy Eliasen og en repræsentant for bygmesteren.

Arkitekt: C.F. Møllers Tegnestue og huset er bygget som et lavenergihus med jordvarme.

Huset skulle indeholde grupperum, stort køkken, en stor sal og en dejlig vinterstue.
20. januar 2010 blev det nye HEP-hus på Carlsbergvej 4, indviet – et kvalitets ældrecenter med stor sal, grupperum, datastue, billardrum, vinterstue, og et stort, fuldt monteret køkken.
Det første år var der et besøgstal på ca. 500 ældre (60+) og handicappede pr. måned.

Interessen for brug af HEP-huset vokser år for år.
I sæsonen 2014-2015 har der været et besøgstal på ca. 23.000 ældre (60+) og handicappede brugere af huset, alle fra Egedal Kommune.

HEP-huset styres af en brugerbestyrelse.
Hvert år i maj afholdes Årsmøde hvor brugerbestyrelsen vælges (se vedtægterne, evt. her på hjemmesiden). Her kan alle komme med forslag og ideer til aktiviteter, som brugerbestyrelsen kan kigge på.

Brugerbestyrelsen har nedsat flere arbejdsgrupper, som tager sig af følgende;
arrangementer, økonomi, vedligeholdelse, hjemmeside/lokaleansøgninger, bibliotek samt caféværter.

Caféværterne tæller ca. 40 frivillige, som har påtaget sig at være i HEP-huset i 2 hold af 2 personer,
alle hverdage, mellem 9.30-16.00.
Caféværterne sørger for, at der altid kan serveres kaffe eller andet drikkeligt og spiseligt. Disse er også altid klar til en snak om HEP-husets muligheder eller en snak bare for hyggens skyld.

Derudover er der mange frivillige som står som tovholdere for de arrangementer, der afholdes i huset via diverse foreninger eller grupper.

Hen over året tilbydes der også arrangementer i weekenderne.
Alle arrangementer fremgår af HEP-husets hjemmeside: www.hephuset.dk (se kalender og under aktiviteter).

Har du lyst til at være frivillig, kan du altid kontakte brugerbestyrelsen.
De frivillige og brugerbestyrelsen stræber alle efter gode rammer og aktiviteter for ældre (60+) og handicappede i Egedal Kommune.

Brugerbestyrelsen
21. september 2015
Tilbage til indhold