Sådan fungerer det - Hephuset

Gå til indhold


Sådan fungerer HEP-huset Egedal Kommunes ældrehus.

HEP-huset kan bruges af alle ældre (60+) samt handicappede i Egedal Kommune.

HEP-huset ligger på Carlsbergvej 4, 3660 Stenløse, lige ved stationen og huset er hele Egedals ældrehus.

Der er fri adgang til huset i åbningstiden kl. 09:30-16:00 på hverdage.
Enkelte hverdage i forbindelse med helligdage kan der være lukket, hvilket kan ses på HEP-husets hjemmesiden
www.hephuset.dk - under: samlet kalender samt faneblad: Lukkedage.
I perioden 15. maj til sommerferien samt ca. midt august til 1. September, kan det forekomme at huset lukker
lidt før kl. 16 hvis huset er tomt for gæster/besøgende.

HEP-huset har flere lokaler og faciliteter.

I HEP-huset kan man købe en kop kaffe eller andre drikkevarer m.m. hos Cafeværterne.
Normalt kan man sidde i salen, om sommeren udenfor eller i udestuen, men er der en forening eller gruppe som
afholder et arrangement i salen, må man sidde i et af de mindre lokaler.

Når en forening eller gruppe har ansøgt om og fået salen eller andet lokale til rådighed, disponerer de over det til
det pågældende arrangement.
Billardstue og petanquebane kan lånes ved henvendelse til Cafeværterne, hvis der ikke er optaget.

I øvrigt skal al anvendelse/lån af lokaler ske på ansøgning, som indsendes til HEP-husets Brugerbestyrelse til
godkendelse.
Ingen kan disponere over lokaler på basis af mundtlige aftaler.
Ansøgninger skal være brugerbestyrelsen i hænde senest 1. marts, lokalerne tildeles hvert år i april (senest).
Ansøgningsregler og formularer findes på HEP-husets  hjemmeside
www.hephuset.dk under: Ansøgninger .
I HEP-huset finder du ansøgningen i papirudgave i stativet ved kontoret.

HEP-huset har status som forsamlingshus og alle besøgende har et fælles ansvar for, at huset er i pæn og ryddelig
stand, når man går.
HEP-huset er ikke en restaurant, selvom der er frivillige cafeværter, som gerne sørger for drikkevarer m.m.
Af hygiejniske grunde må kun cafeværterne færdes i køkkenet.

Der findes nedskrevne regler for brug af huset, disse kan læses på hjemmesiden eller som opslag i HEP-huset.

Brugermøde “Årsmøde”
En gang årligt, i maj måned, afholdes der Brugermøde “Årsmøde”, hvor man kan fremkomme med ros, kritik og
forslag til måden huset bruges på. På brugermødet afholdes der valg til HEP-husets Brugerbestyrelse består af
9 medlemmer samt max. 3 suppleanter.  
Egedal Kommunes ældre (60+), eller handicappede er velkomne.
Indkaldelse med dagsorden opsættes i HEP-huset samt på HEP-husets hjemmeside:
www.hephuset.dk
Vedtægterne kan ligeledes læses på hjemmesiden.

Huset har et godt system til gengivelse af lyd og billeder. Man kan anvende egen PC eller husets PC (efter aftale)
til fremvisninger.

Salen må max bruges af 150 siddende gæster og alle brand- og sikkerheds regler skal overholdes.

Hep-huset har en herlig, central beliggenhed og vi glæder os til at se rigtig mange af Egedals borgere i huset.

I sæsonen 2014-2015 er huset brugt af cirka 23.000 brugere.

Med venlig hilsen
HEP-husets Brugerbestyrelse
29. Maj 2015/AE

Tilbage til indhold